zprávy

Výuční ceremoniál

21-10-2022

Poklona, ​​podávání čaje, přednesení přísahy... 26. odpoledne společnost uspořádala v zasedací místnosti mistrovský učňovský ceremoniál. Pět párů mistrů a učňů složilo přísahu a podepsalo smlouvu mistr-učeň. Celý ceremoniál byl tradičně slavnostní a plný vřelosti.Na začátku ceremonie přečetl generální manažer Chen Jianjian seznam párů mistr-učeň. Učni drželi v rukou voňavý čaj a klaněli se svým příslušným pánům. Mistři přijímali a pili čaj oběma rukama. Žízeň po vědění, pití je péče o učně a odpovědnost učitele, jednoduchý obřad, který představuje dědictví znalostí a technologie.

Šálek čaje pro učení vyjadřuje lásku mezi mistrem a učedníkem. Mistři jsou páteří firmy, učni také žízní po vědění a mistři a učni jsou také přátelé. Guangwei Seiko také zahájí novou atmosféru v tomto pořadí.
Získejte nejnovější cenu? Odpovíme co nejdříve (do 12 hodin)

Zásady ochrany osobních údajů